Świetlica szkolna

1. Świetlica szkolna czynna jest w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole od godz. 6:30 do godz.17:00.
2. Czas i godziny pracy dostosowane są do faktycznych potrzeb wychowanków i rodziców.
3. Zadania i cele:

 •  Głównym celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków. 
 • Cele szczegółowe świetlicy:
  - zapewnienie opieki wychowawczej,
  - tworzenie warunków do nauki i pomocy w nauce,
  - organizowanie gier i zabaw ruchowych,
  - kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
  - eliminowanie zaburzeń zachowania,
  - współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczniów korzystających ze świetlicy

4. Proponowane formy spędzania czasu w świetlicy szkolnej:

- zajęcia plastyczno- manualne
- zajęcia umuzykalniające (taneczne, nauka piosenek)
- konkursy świetlicowe szkolne i międzyszkolne
- zabawy i gry ruchowe na szkolnym placu zabaw i boisku oraz zabawy rekreacyjno- ruchowe w sali
- słuchanie bajek i oglądanie filmów
- zajęcia stolikowe, konstrukcyjne
- zajęcia czytelnicze
- gry i zabawy dowolne według własnych preferencji uczniów

5. Do tradycji świetlicy należy organizacja imprez i uroczystości:

- zabawy karnawałowej
- międzyszkolnego konkursu plastycznego
- współorganizacja Dnia Rodziny.

  

ZAINTERESOWANYCH ZAPISANIEM DZIECKA/PODOPIECZNEGO  RODZICÓW/OPIEKUNÓW PROSIMY O SKŁADANIE UZUPEŁNIONYCH KART WYCHOWAWCOM ŚWIETLICY.

Szkoła Podstawowa nr 17 
Specjalna w Białymstoku 
15-773 Białystok
ul. Rzemieślnicza 12/3

tel. 85 653 07 84
sp17@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony