Wychowawcy

Edukacja wczesnoszkolna
Danuta Śnieć
Wiesława Kryńska
Magdalena Zdanowska
Renata Czarnecka
Elżbieta Małyszko

Klasy IV-VIII
Maria Jolanta Świenc
Marta Żukowska
Urszula Rojkowska
Agnieszka Gołaszewska
Anna Brzozowska
Urszula Gołębiewska
Małgorzata Aniserowicz
Monika Kulesza
Iwona Tymińska
Ewa Rowicka-Krupa
Katarzyna Olchin-Domanowska
Katarzyna Fiedorczuk
Edyta Siwiec

Szkoła Podstawowa nr 17
15-773 Białystok
ul. Rzemieślnicza 12/3

tel. 85 653 07 84
sp17@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony