Wychowawcy

Edukacja wczesnoszkolna
Danuta Śnieć
Agnieszka Olędzka
Wiesława Kryńska
Magdalena Zdanowska
Renata Czarnecka
Maria Jolanta Świenc

Klasy IV-VIII
Joanna Dworzańczyk
Urszula Gołębiewska
Elżbieta Małyszko
Urszula Rojkowska
Anna Brzozowska
Marta Żukowska
Agnieszka Gołaszewska
Edyta Siwiec
Monika Kulesza
Iwona Tymińska
Ewa Rowicka-Krupa
Katarzyna Olchin-Domanowska
Katarzyna Fiedorczuk
Dorota Ewa Gałan

Szkoła Podstawowa nr 17
15-773 Białystok
ul. Rzemieślnicza 12/3

tel. 85 653 07 84
sp17@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony