Wychowawcy

Edukacja wczesnoszkolna
Danuta Śnieć
Agnieszka Olędzka
Wiesława Kryńska
Magdalena Zdanowska
Renata Czarnecka
Maria Jolanta Świenc
Marta Żukowska
Monika Kulesza

 

Klasy IV-VIII
Joanna Dworzańczyk
Urszula Gołębiewska
Elżbieta Małyszko
Urszula Rojkowska
Anna Brzozowska
Magdalena Kamińska
Agnieszka Gołaszewska
Edyta Siwiec
Ewa Rowicka-Krupa
Katarzyna Olchin-Domanowska
Katarzyna Fiedorczuk
Dorota Ewa Gałan

 

Szkoła Podstawowa nr 17 
Specjalna w Białymstoku 
15-773 Białystok
ul. Rzemieślnicza 12/3

tel. 85 653 07 84
sp17@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony