Informacje o egzaminie ósmoklasisty

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

W 2023 r.  ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 1. język polski – 14 maja 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00 (180 minut)
 2. matematyka – 15 maja 2024 r. (środa) – godz. 9:00 (150 minut)
 3. język obcy nowożytny – 16 maja 2024 r. (czwartek) – godz. 9:00 (135 minut)

 

PRZEBIEG EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Egzamin odbywa się w maju. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu:

- legitymację szkolną,

- długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi),

- linijkę na egzaminie z matematyki.

Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

 

W roku 2024 egzamin ósmoklasisty z języka polskiego jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w  ROZPORZĄDZENIU MINISTRA EDUKACJI I NAUKI  z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024.

 

Zmianie uległa m.in. lista lektur obowiązkowych, została też zmniejszona liczba zadań w arkuszu egzaminacyjnym, a za rozwiązanie zadań można uzyskać 45 punktów.

 

LISTA LEKTUR, KTÓRYCH ZNAJOMOŚĆ

TREŚCI I PROBLEMATYKI BĘDZIE SPRAWDZANA

W ZADANIACH EGZAMINACYJNYCH

 

 1. a) Charles Dickens, Opowieść wigilijna;
 2. b) Aleksander Fredro, Zemsta;
 3. c) Jan Kochanowski, wybór fraszek i trenów, w tym tren VII i VIII;
 4. d) Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec;
 5. e) Adam Mickiewicz, Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, Świtezianka,

    Dziady cz. II,  Pan Tadeusz (całość);

 1. f) Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę;
 2. g) Henryk Sienkiewicz, Quo vadis, Latarnik;
 3. h) Juliusz Słowacki, Balladyna;
 4. i) wiersze wybranych poetów.

 Uczeń może również odwołać się do lektur obowiązkowych wskazanych w podstawie programowej, nieujętych w wymaganiach egzaminacyjnych, tj.:

 1. a) wybrane pieśni oraz treny I i V Jana Kochanowskiego
 2. b) wybrany utwór z cyklu Sonety krymskie Adama Mickiewicza
 3. c) Ignacy Krasicki, Żona modna
 4. d) Sławomir Mrożek, Artysta
 5. e) Stefan Żeromski, Syzyfowe prace
 6. f) Melchior Wańkowicz, Ziele na kraterze (fragmenty), Tędy i owędy

  (wybrany reportaż).

Szkoła Podstawowa nr 17 
Specjalna w Białymstoku 
15-773 Białystok
ul. Rzemieślnicza 12/3

tel. 85 653 07 84
sp17@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony