Historia Szkoły Podstawowej Nr 17 w Białymstoku

 Historia naszej szkoły sięga ponad 70 lat. Tutaj splotły się ze sobą życiorysy wielu ludzi, których połączyła idea pracy z dziećmi niepełnosprawnymi i wyjątkowe miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 17 Specjalna w Białymstoku przy ulicy Rzemieślniczej 12/3 – nasz drugi dom.

 Początki szkolnictwa specjalnego w Białymstoku 

Blisko 100 lat temu, dokładnie 10 lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w murach Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. Mazowieckiej, powstała  pierwsza klasa specjalna dla dzieci niepełnosprawnych umysłowo. Po czterech latach placówka przeniosła się do budynku przy alei J. Piłsudskiego 43. To był początek samodzielnej Szkoły Specjalnej Nr 17. Jej kierownikiem został pan Włodzimierz Starzecki,  a wśród pierwszych nauczycieli znalazła się pani Maria Pacewicz-Krukowska, która ukończyła kurs w Instytucie Pedagogiki Specjalnej w Warszawie pod okiem samej Marii Grzegorzewskiej.

Czas wojny, okupacji i trudnych lat po wyzwoleniu kładzie się mrokiem na losach szkoły. Jej budynek ulega zniszczeniu, dokumentacja ginie w płomieniach, a wspaniałe grono pedagogiczne rozrzuca po świecie. Dopiero rok 1950 przynosi reaktywację Szkoły Specjalnej Nr 17, z siedzibą  przy ulicy Kraszewskiego 20, której  kierownikiem zostaje przedwojenna nauczycielka - pani Marią Pacewicz- Krukowska. W kolejnych latach do grona nauczycieli dołączają: Aniela Bednarska, Eugenia Sosnowska, Jadwiga Kondratowicz, Teodora Jeleniewska, Wacława Lewicka, Danuta Perepelica, Józef Szorc. W roku 1955 nastąpiła przeprowadzka do budynku przy ulicy Sitarskiej 25, skąd  cztery lata później  85 uczniów i 10 nauczycieli przeniosło się do budynku Szkoły Podstawowej Nr 22 przy ulicy Konopnickiej 3.

Do dyspozycji uczniów, których było już 160 i  nauczycieli, których było 11, oddano drugie piętro szkoły z ośmioma salami  lekcyjnymi. Tak wówczas, jak i teraz, szkoła była bardzo ważnym miejscem dla uczniów i rodziców. Dzieci rozwijały swoje zdolności w czasie zajęć chóru, koła sprawnych rąk, koła tanecznego. Zakłady pracy miasta Białegostoku -Kombinat Fasty - pomogły zrealizować marzenie dzieci o wycieczce do Krakowa.

 

Powstanie pierwszej szkoły specjalnej w Białymstoku

             Nowy rok szkolny - 1967- 276 uczniów i 14 nauczycieli powitało  we własnym budynku przy ulicy Rzemieślniczej 16. Jeszcze dziś,  gdy ucichnie w szkole zgiełk, można usłyszeć niekiedy radość dzieci  zatrzymaną w murach tego budynku.

            Ilość uczniów zwiększała się. W 1968 roku utworzono filię naszej szkoły w budynku przy ulicy Sitarskiej 25. Była ona przeznaczona dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. W następnym roku powstał  oddział utworzony w Państwowym Domu Pomocy Społecznej przy obecnej ulicy Baranowickiej. W 1969 zakończyła się 19-letnia przygoda prowadzenia szkoły dla pani Marii Pacewicz-Krukowskiej, która odeszła na emeryturę. Nowym kierownikiem szkoły została pani Helena Horbaczewska i urząd ten piastowała przez 11 lat, tj.  do 1980 roku. Przez kolejne dwa lata 1980-82 dyrektorem szkoły była pani Janina Hajduczenia. W tym czasie powstał pierwszy gabinet korekcyjny, rozpoczęła się współpraca z Akademią Medyczną, Filią Uniwersytetu Warszawskiego - Wydziałem Pedagogiki i Psychologii. Drużynie harcerskiej, która działała w szkole nadano w 1981 roku imię Marii Grzegorzewskiej. Okres stanu wojennego w kraju - 1982 rok - przynosi zmianę na stanowisku dyrektora.  Zostaje nim na czternaście lat pan Aleksander Siewko. W 1990 roku Szkoła Podstawowa Nr 17 zostaje podzielona na dwie placówki. Część uczniów i nauczycieli przeniosło się do nowej Szkoły Podstawowej Nr 46 Specjalnej przy ul. Słonimskiej 38.W roku 1996 pan Aleksander Siewko odszedł na emeryturę, a nowym dyrektorem została Pani Krystyna Bochenko.

 

Wielospecjalistyczne wsparcie szansą na rozwój uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

  Życie szkoły rozwija się. Organizowane są kolonie, zimowiska, turnusy rehabilitacyjne. Otwarto pierwszą pracownię komputerową i siłownię. W 1999 roku odbyła się ważna uroczystość – grono przyjaciół naszej szkoły otrzymało order: „Przyjaciel Dziecka Specjalnej Troski”. W roku szkolnym 1999/2000 powstał zespół  muzyczny „GAMA” odnoszący sukcesy na arenie miasta Białegostoku, województwa oraz na przeglądach ogólnopolskich.

W nowym wieku - XXI, powstaje Zespół Szkół Nr 11, w skład którego weszła Szkoła Podstawowa Nr 17 oraz Publiczne Gimnazjum Nr 21.  Do szkoły uczęszczało 142 uczniów, a pierwszym wicedyrektorem szkoły został Pan Piotr Mosiej.

W 2000 roku odbył się I turniej Tenisa Ziemnego Olimpiad Specjalnych i I Podlaski Turniej Piłki Nożnej Szkół Specjalnych. W tym roku miało premierę nasze pierwsze szkolne widowisko Jasełkowe, które potem w 2006 roku urosło w swej tradycji do rozmiaru spektaklu w Teatrze Dramatycznym pod tytułem „By podnieść i uwolnić serca”. W 2003 roku ukazała się  pierwsza strona internetowa szkoły autorstwa p. Agnieszki Gołaszewskiej. W 2006 roku odbyły się Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Halowej Piłce Nożnej, organizowane przy współpracy z Polskim Towarzystwem Sportowym TSS „Sprawni razem” i Białostocką Szkółką Piłkarską „Jagiellonia” Białystok.

Rok 2007 przynosi zmianę na stanowisku dyrektora.

Pani Krystyna Bochenko odeszła na emeryturę. Nowym dyrektorem została p. Ewa Bożena Rosińska, a wicedyrektorem p. Joanna Rusiłowicz Snarska. Zainicjowane w latach ubiegłych imprezy sportowe i artystyczne są kontynuowane. Kolejne przedstawienie wystawione w Teatrze Dramatycznym w 2007r.  „Opowieści biblijne” skupiło 80 aktorów- uczniów, rodziców, nauczycieli, przyjaciół szkoły.

Nasi uczniowie odnoszą sukcesy. W 2008r. Paulina Amielanczyk na VII Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Szanghaju zdobywa dwa srebrne medale. Rok 2008  to również początek organizacji przez szkołę pierwszych w Białymstoku zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Ilość dzieci uczęszczających na te zajęcia rośnie z roku na rok. Łącznie specjalistyczną terapią jest objętych rocznie 50-60 przedszkolaków, którzy później w większości kontynuowali edukację w naszej szkole. W 2010 roku uczennice Elżbieta Kułakowska, Karolina Łapińska i Paulina Amielańczyk zostają stypendystkami Ministra do spraw Oświaty i Wychowania za szczególne osiągnięcia sportowe. Rozwija się współpraca naszej szkoły z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać szansę” przy Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym. Przy współpracy z Uniwersytetem Medycznym nasza szkoła inicjuje i organizuje, w 2008 roku I Konferencję pt. „O godność osób niepełnosprawnych” dla społeczności miasta Białegostoku oraz kolejną pt. „Duch i ciało osoby niepełnosprawnej”. W roku 2010 odbywa się kolejny spektakl w Teatrze Dramatycznym pt.:„Odrzućmy zło, chciejmy serca zbawić”. Z inicjatywy pani dyrektor Krystyny Bochenko oraz ks. Bogdana Maksimowicza – ówczesnego proboszcza parafii pw. Św. Kazimierza Królewicza, szkoła organizuje Festiwal Piosenki Religijnej dla dzieci i młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie, który trwa nieprzerwanie od 1999 r.

Ważnym wydarzeniem, które na stałe wpisuje się w tradycję szkoły jest organizowanie olimpijki „Wesoło i zdrowo bawimy się na sportowo” oraz Podlaskich Mitingów Gimnastyki Artystycznej i Judo. Organizatorkami są panie Edyta Siwiec i Magdalena Kamińska.

W 2014 roku  rozpoczyna się współpraca ze Stowarzyszeniem Anawoj. Od tej chwili do dnia dzisiejszego każdego roku gościmy wolontariuszy z różnych krajów Europy. Koordynatorem wolontariatu europejskiego w naszej szkole jest p. Ewa Rowicka-Krupa.

Od 2016 r. w naszej szkole organizujemy „Mikołajki na sportowo”. Rokrocznie współorganizatorami tej imprezy są młodzi piłkarze klubu Jagiellonia Białystok pod opieką pani Joanny Seredyńskiej i p.trenera Samuela Tomara. Impreza o charakterze sportowo-integracyjnym otwiera serca, rozbudza zainteresowanie sportem, promuje wschodzące talenty i daje dużo radości naszym uczniom.

W latach 2018-2019 nasi uczniowie biorą udział w zajęciach pod nazwą Akademia Młodego Naukowca. Cykl zajęć projektowych był poświęcony tematyce zdrowia. Wszystkie zajęcia odbywają się na terenie Uniwersytetu Medycznego. Na zakończenie projektu uczniowie otrzymują dyplomy oraz symboliczne indeksy powyższej uczelni.

Od 2019 roku uczniowie naszej szkoły, dzięki współpracy z Halą Zwycięstwa, mogą rozwijać swoją pasję jaką jest gra w piłkę nożną. Powstała drużyna piłkarska „Mini Lwy” prowadzona przez trenera Samuela Tomara, który jest wychowankiem Jagiellonii Białystok i Mistrzem Polski Juniorów z 1992 r.

 

Modernizacja i przebudowa szkoły

 Aby zapewnić naszym uczniom jak najlepsze warunki od 2008 roku trwa kontynuacja modernizacji budynku szkoły i jego otoczenia. Po termomodernizacji zostaje wybudowane nowe ogrodzenie i wycięte stare, zagrażające bezpieczeństwu drzewa. Nowo posadzona zieleń sprawia, że każdy dzień na świeżym powietrzu przynosi radość i wytchnienie. Ze środków pozyskanych od sponsorów przy szkole powstaje pierwszy z prawdziwego zdarzenia plac zabaw, który po kilku latach zostaje wymieniony na nowy, z bezpieczną nawierzchnią. Kolejna ważna inwestycja to budowa  w 2016 r. długo wyczekiwanego boiska szkolnego. I choć wszystko zmienia się w zawrotnym tempie, to wciąż największym problemem wydają się być ciasne mury naszej szkoły. Brakuje miejsca na sale lekcyjne i gabinety specjalistyczne. Szkoła rozrasta się z 12 do 18 oddziałów. Uczniowie uczą się do późnych godzin popołudniowych. Mimo, iż wcześniej ze środków pozyskanych od sponsorów, oraz w ramach funduszy europejskich szkoła została wyposażona w nowoczesny  sprzęt, to ciągle brakuje miejsca do urządzenia kolejnych specjalistycznych pracowni. Sytuacja zmienia się wiosną 2021 roku. Rozpoczyna się rozbudowa szkoły, która dobiega właśnie końca. Powstaje nowa sala gimnastyczna ze sceną teatralną i widownią oraz zapleczem technicznym. Z drugiej strony budynku zostaje zbudowana dwupoziomowa kondygnacja, w której mieści się 6 pomieszczeń oraz winda. Stara część zostaje przebudowana. Uczniowie wreszcie mają nową świetlicę i bibliotekę. Aż trudno uwierzyć, że po tylu latach, nasza szkoła będzie w pełni przystosowana do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Uczniowie naszej szkoły korzystają z wiedzy, doświadczenia i pasji, jaką mają zatrudnieni w szkole nauczyciele i specjaliści z zakresu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, terapii metody Tomatisa, EEG Biofeedback, nauczycieli gimnastyki korekcyjnej,  psychologów, logopedów, surdopedagogów, tyflopedagogów, terapeutów metody integracji sensorycznej, terapii ręki, TUS, zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne itp.

Największą wartością w naszej szkole jest panująca w niej atmosfera życzliwości i otwartości. Otaczamy naszych uczniów troską, zapewniamy im poczucie bezpieczeństwa i akceptacji. Rodzice odnajdują u nas wsparcie i zrozumienie, którego nieraz długo szukali. Jest to wspólny wysiłek wszystkich osób pracujących w naszej szkole. Dyrekcję, nauczycieli wspierają z dużym zaangażowaniem opiekunki, panie woźne i kucharki oraz pan konserwator. Dobrą organizację szkoły zapewniają pracownicy administracyjni.

 

SERCEM NASZEJ SZKOŁY SĄ LUDZIE, KTÓRZY NA CO DZIEŃ OBDAROWUJĄ SIĘ UŚMIECHEM, CIEPŁEM I SZACUNKIEM.

 

                     budynek.jpg

Szkoła Podstawowa nr 17 
Specjalna w Białymstoku 
15-773 Białystok
ul. Rzemieślnicza 12/3

tel. 85 653 07 84
sp17@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony