Rekrutacja do szkoły

REKRUTACJA DO SZKOŁY TRWA CAŁY ROK

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 Trwa rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2022/2023.

 WAŻNE!

ZASADY REKRUTACJI DO SZKOŁY SPECJALNEJ.

Do szkół specjalnych nie przeprowadza się typowego postępowania rekrutacyjnego.

Rodzice składają wniosek o przyjęcie ich dziecka bezpośrednio do dyrektora danej placówki wraz z dokumentem określającym niepełnosprawność, tj. orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

 Dyrektor, kierując się wytycznymi zawartymi w ww. orzeczeniu decyduje o przyjęciu dziecka do szkoły. Nabór uczniów odbywa się przez cały rok szkolny, w miarę posiadanych wolnych miejsc. Jednakże z uwagi na prawidłową organizację placówki, w tym konieczność zaplanowania odpowiedniej liczby oddziałów na nowy rok szkolny, zaleca się złożenie ww. wniosku w okresie marzec-kwiecień 2022.

 Źródło: www.bialystok.pl

 

WYMAGANE DOKUMENTY

- Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w przypadku uczniów klas Szkoły Podstawowej lub deklaracja rodzica o stopniu niepełnosprawności intelektualnej dziecka podana w zgłoszeniu ucznia do szkoły.

- Kwestionariusz ucznia

- Zgłoszenie ucznia do Szkoły Podstawowej nr 17 w Białymstoku 

- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Szkoła Podstawowa nr 17
15-773 Białystok
ul. Rzemieślnicza 12/3

tel. 85 653 07 84
sp17@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony