Logopeda

          PROGRAM ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH

Istotą terapii logopedycznej jest szeroko rozumiane wychowanie językowe, do którego zaliczamy:

- opanowanie poprawnych nawyków językowych

- kształcenie kompetencji społecznych

- rozwijanie komunikacji w stopniu umożliwiającym radzenie sobie w życiu

- rozbudzenie w dziecku radości mówienia, chęci operowania słowem/gestem.

I CEL GŁÓWNY

Głównym celem zajęć jest usuwanie istniejących zaburzeń mowy oraz kształtowanie rozwoju mowy w taki sposób, by dziecko potrafiło prawidłowo porozumiewać się z otoczeniem.

II CELE SZCZEGÓŁOWE – UCZNIOWIE  MÓWIĄCY

 1. Wyrobienie i utrwalenie właściwego toru oddechowego.
 2. Usprawnianie motoryki narządów mowy.
 3. Rozwijanie i doskonalenie artykulacji.
 4. Kształcenie i rozwijanie wrażliwości słuchowej.
 5. Ustalenie nieprawidłowo realizowanych głosek oraz ich korekcja.
 6. Ćwiczenie funkcji zaangażowanych w procesie czytania i pisania dostosowane do potrzeb terapii logopedycznej.
 7. Wzbogacanie słownictwa czynnego i biernego.
 8. Wdrażanie uczniów do twórczej aktywności słownej.
 9. Praca nad odpowiednią dykcją i intonacją.

III CELE SZCZEGÓŁÓWE – UCZNIOWIE NIEMÓWIĄCY

 1. Nawiązanie i utrzymywanie kontaktu wzrokowego.
 2. Budowanie wspólnego pola uwagi.
 3. Ćwiczenie naśladownictwa.
 4. Wzbogacanie zasobu słownictwa biernego.
 5. Rozwijanie uwagi słuchowej.
 6. Wyrabianie umiejętności komunikowania własnych potrzeb.
 7. Wyrabianie umiejętności komunikowania się z otoczeniem.
 8. Wprowadzanie alternatywnych lub wspomagających metod komunikacji.

 

ZESPÓŁ LOGOPEDÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 W BIAŁYMSTOKU:  

Niegowska-Dunaj Beata, Gałan Dorota EwaDworzańczyk JoannaOlędzka Agnieszka, Kulesza Monika, Rakoczy Beata.

Szkoła Podstawowa nr 17
15-773 Białystok
ul. Rzemieślnicza 12/3

tel. 85 653 07 84
sp17@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony