Obiady

Opłata za obiady za MAJ 2024r. wynosi 75,00zł (15 x 5,00 = 75,00 zł)
Wpłat za obiady należy dokonać do 10 maja 2024 r !
na rachunek bankowy: Szkoła Podstawowa Nr 17 Specjalna w Białymstoku,
ul. Rzemieślnicza 12/3, 15-773 Białystok.
Bank Pekao S.A 46 1240 2890 1111 0010 3568 4919
„Wpłata za obiady za m-c za (imię i nazwisko ucznia)"
Nieopłacenie w terminie spowoduje skreślenie z listy uczniów korzystających z obiadów.
Prosimy o sprawdzanie czy zostaje wysyłana prawidłowa kwota !
Za każdy dzień zwłoki zostaną naliczane odsetki !!!

 

Pobierz

Szkoła Podstawowa nr 17 
Specjalna w Białymstoku 
15-773 Białystok
ul. Rzemieślnicza 12/3

tel. 85 653 07 84
sp17@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony