Obiady

Opłata za obiady za MAJ 2023r. wynosi 85,00zł

                             (17 x 5,00 = 85,00 zł)

Wpłat za obiady należy dokonać do 10 MAJA 2023 r.!

na rachunek bankowy: Szkoła Podstawowa Nr 17 Specjalna 

w Białymstoku, ul. Rzemieślnicza 12/3, 15-773 Białystok.

Bank Pekao S.A  46 1240 2890 1111 0010 3568 4919

„Wpłata za obiady za m-c……………………………………….

za ……………………………………………………………….

            (imię i nazwisko ucznia)

Nadmieniam, że nieopłacenie w terminie spowoduje skreślenie  z listy uczniów korzystających z obiadów.

 

Prosimy o sprawdzanie czy zostaje wysyłana prawidłowa kwota !

 

Za każdy dzień zwłoki zostaną naliczane są odsetki !!!

Szkoła Podstawowa nr 17
15-773 Białystok
ul. Rzemieślnicza 12/3

tel. 85 653 07 84
sp17@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony