Nauczyciele przedmiotów


Edukacja wczesnoszkolna
Wiesława Kryńska
Danuta Śnieć
Magdalena Zdanowska
Elżbieta Małyszko
Renata Czarnecka

Język polski
Dorota Ewa Gałan

Matematyka
Agnieszka Turkowska

Historia
Katarzyna Fiedorczuk

Wiedza o społeczeństwie
Katarzyna Fiedorczuk

Przyroda
Alicja Rutkowska

Biologia
Alicja Rutkowska

Geografia
Agnieszka Skrzyńska

Chemia
Agnieszka Skrzyńska

Fizyka
Ewa Rosińska

Język angielski
Piotr Mosiej
Ewa Rowicka-Krupa

Informatyka
Agnieszka Gołaszewska
Andrzej Wolski

Muzyka
Anna Brzozowska
Magdalena Zubrzycka-Mieszkowska

Technika
Urszula Gołębiewska

Plastyka
Urszula Gołębiewska

Wychowanie do życia w rodzinie
Jolanta Jankowska

Doradztwo zawodowe
Małgorzata Puczyńska

Edukacja dla bezpieczeństwa
Narcyza Fiedziukiewicz

Religia katolicka
Beata Rakoczy
ks. Robert Rafało

Religia prawosławna
Elżbieta Jacewicz

Wychowanie fizyczne
Edyta Siwiec
Magdalena Kamińska
Samuel Tomar

Integracja sensoryczna
Małgorzata Aniserowicz
Maria Jolanta Świenc
Danuta Śnieć
Urszula Gołębiewska
Katarzyna Fiedorczuk

Zajęcia logopedyczne
Beata Niegowska
Dorota Ewa Gałan
Joanna Dworzańczyk
Monika Kulesza

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Katarzyna Olchin-Domanowska

Gimnastyka korekcyjna
Edyta Siwiec
Magdalena Kamińska
Samuel Tomar

Pedagog szkolny
Marta Halicka

Psycholog szkolny
Ewa Zegarowicz

Biblioteka
Marzena Abuzareba

Świetlica
Małgorzata Dudzińska
Joanna Zubrycka
Aneta Dudzicka
Adrian Maksimowicz

Szkoła Podstawowa nr 17
15-773 Białystok
ul. Rzemieślnicza 12/3

tel. 85 653 07 84
sp17@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony