Nauczyciele przedmiotów

Edukacja wczesnoszkolna
Wiesława Kryńska
Danuta Śnieć
Magdalena Zdanowska
Agnieszka Olędzka
Renata Czarnecka
Maria Jolanta Świenc


Język polski
Dorota Ewa Gałan
Joanna Dworzańczyk


Matematyka
Agnieszka Turkowska


Historia
Katarzyna Fiedorczuk

Wiedza o społeczeństwie
Katarzyna Fiedorczuk


Przyroda
Alicja Rutkowska


Biologia
Alicja Rutkowska


Geografia
Agnieszka Skrzyńska


Chemia
Agnieszka Skrzyńska


Fizyka
Ewa Rosińska


Język angielski
Piotr Mosiej
Ewa Rowicka-Krupa


Informatyka
Agnieszka Gołaszewska
Andrzej Wolski


Muzyka
Anna Brzozowska
Magdalena Zubrzycka-Mieszkowska
Marta Żukowska
Marzena Abuzareba


Plastyka
Urszula Gołębiewska
Joanna Zubrycka


Technika
Urszula Gołębiewska

Piotr Mosiej


Wychowanie do życia w rodzinie
Jolanta Jankowska


Doradztwo zawodowe
Beata Pogorzelska


Edukacja dla bezpieczeństwa
Narcyza Fiedziukiewicz


Integracja sensoryczna
Maria Jolanta Świenc
Danuta Śnieć
Urszula Gołębiewska
Katarzyna Fiedorczuk
Joanna Zubrycka
Wiesława Kryńska
Ewelina Szczesna


Religia katolicka
Beata Rakoczy
ks. Robert Rafało


Religia prawosławna
Elżbieta Jacewicz


Wychowanie fizyczne
Edyta Siwiec
Magdalena Kamińska
Samuel Tomar


Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Katarzyna Olchin-Domanowska

Zajęcia logopedyczne
Beata Niegowska-Dunaj
Dorota Ewa Gałan
Joanna Dworzańczyk
Monika Kulesza
Agnieszka Olędzka
Beata Rakoczy

Mateusz Bińczak


Gimnastyka korekcyjna
Edyta Siwiec
Magdalena Kamińska
Samuel Tomar


Pedagog szkolny
Marta Halicka


Psycholog szkolny
Ewa Zegarowicz


Biblioteka
Iwona Kwiecińska


Świetlica
Małgorzata Dudzińska
Adrian Maksimowicz
Iwona Fiedorczuk
Ewelina Szczesna
Iwona Kwiecińska

 

Szkoła Podstawowa nr 17
15-773 Białystok
ul. Rzemieślnicza 12/3

tel. 85 653 07 84
sp17@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony