Nauczyciele przedmiotów

Edukacja wczesnoszkolna
Marta Żukowska
Danuta Śnieć
Monika Kulesza
Magdalena Zdanowska
Agnieszka Olędzka
Renata Czarnecka
Maria Jolanta Świenc
Wiesława Kryńska

Język polski
Dorota Ewa Gałan
Joanna Dworzańczyk

Matematyka
Agnieszka Turkowska

Historia
Katarzyna Fiedorczuk

Wiedza o społeczeństwie
Katarzyna Fiedorczuk

Przyroda
Alicja Rutkowska

Biologia
Alicja Rutkowska

Geografia
Agnieszka Skrzyńska

Chemia
Agnieszka Skrzyńska

Fizyka
Ewa Rosińska

Język angielski
Piotr Mosiej
Ewa Rowicka-Krupa

Informatyka/Zajęcia komputerowe
Agnieszka Gołaszewska
Andrzej Wolski

Muzyka
Anna Brzozowska
Magdalena Zubrzycka-Mieszkowska
Marzena Abuzareba

Plastyka
Joanna Zubrycka
Marta Żukowska

Technika
Urszula Gołębiewska
Piotr Mosiej

Wychowanie do życia w rodzinie
Jolanta Jankowska

Doradztwo zawodowe
Urszula Hancewicz

Edukacja dla bezpieczeństwa
Narcyza Fiedziukiewicz

Integracja sensoryczna
Maria Jolanta Świenc
Danuta Śnieć
Urszula Gołębiewska
Katarzyna Fiedorczuk
Joanna Zubrycka
Wiesława Kryńska

Religia katolicka
Beata Rakoczy
ks. Robert Rafało
Religia prawosławna
Elżbieta Jacewicz

Wychowanie fizyczne
Edyta Siwiec
Magdalena Kamińska
Samuel Tomar

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Elżbieta Małyszko
Zajęcia logopedyczne
Beata Niegowska-Dunaj
Dorota Ewa Gałan
Joanna Dworzańczyk
Monika Kulesza
Agnieszka Olędzka
Mateusz Bińczak

Gimnastyka korekcyjna
Edyta Siwiec
Magdalena Kamińska
Samuel Tomar
EEG Biofeedback
Katarzyna Fiedorczuk

Zajęcia metodą Tomatisa
Anna Brzozowska
Marta Halicka

Zajęcia rewalidacyjne
Iwona Tymińska
Iwona Fiedorczuk

Pedagog szkolny
Marta Halicka

Psycholog szkolny
Ewa Zegarowicz

Biblioteka
Iwona Kwiecińska

Świetlica
Małgorzata Dudzińska
Adrian Maksimowicz
Iwona Kwiecińska

Szkoła Podstawowa nr 17 
Specjalna w Białymstoku 
15-773 Białystok
ul. Rzemieślnicza 12/3

tel. 85 653 07 84
sp17@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony