Zajęcia pozalekcyjne

W roku szkolnym 2023/2024 nasi uczniowie uczestniczą w następujących zajęciach:

Zajęcia sportowe JUDO w ramach sekcji sportowych dla osób niepełnosprawnych Olimpiad Specjalnych Polska dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Zajęcia odbywają się we środy w godz. 15.45-16.45 i bierze w nich udział 11 uczniów naszej szkoły. Treningi prowadzi pani Magdalena Kamińska, nauczyciel wychowania fizycznego oraz instruktor Judo.

 SP 17 Specjalna w Białymstoku

 

Zajęcia sportowe z PIŁKI NOŻNEJ w ramach współpracy z Klubem Sportowym LWY BIAŁYSTOK, które odbywają się w każdą środę  17.15 -18.00 (trening motoryczny) oraz w sobotę w godz. 11.15 -12.15 (trening piłkarski)  na Hali Zwycięstwa. Są to zajęcia integracyjno-sportowe dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o niepełnosprawności (np. ruchowej, intelektualnej, z autyzmem). Klub organizuje również półkolonie letnie i zimowe, obozy sportowe. Regularnie bierzemy udział w piłkarskich  turniejach ogólnopolskich dla osób niepełnosprawnych.  Zajęcia prowadzą wykwalifikowani trenerzy i instruktorzy z doświadczeniem w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

 Szczegóły na facebooku:  Mini Lwy

Szkoła Podstawowa nr 17 
Specjalna w Białymstoku 
15-773 Białystok
ul. Rzemieślnicza 12/3

tel. 85 653 07 84
sp17@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony