Rada Rodziców

RADA RODZICÓW

W naszej szkole prężnie działa Rada Rodziców, która:

- wspiera dyrekcję i radę pedagogiczną oraz samorząd uczniowski w realizacji zadań statutowych szkoły,

- współfinansuje zakup sprzętu dydaktycznego,

- organizuje uroczystości, imprezy i wycieczki szkolne,

- wspiera finansowo rodziców uczniów z głębszą wieloraką niepełnosprawnością,

- organizuje kiermasze szkolne i warsztaty artystyczne,

- aktywnie włącza się w codzienne życie szkoły,

- integruje całą społeczność szkolną podczas corocznych spotkań z okazji Dnia Rodziny (piknik, grill, koncerty, występy uczniów).

  

Szkoła Podstawowa nr 17 
Specjalna w Białymstoku 
15-773 Białystok
ul. Rzemieślnicza 12/3

tel. 85 653 07 84
sp17@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony