Wolontariat

Wolontariat Europejski z funduszy Unii Europejskiej

 

         Od października 2014 roku gościmy w naszej szkole wolontariuszy z Europy, którzy w ramach programu Unii Europejskiej – EKS (Europejskiego Korpusu Solidarności) - wspierają w pracy nauczycieli naszej szkoły i uczestniczą w procesie edukacji nieformalnej. Organizacją koordynującą projekt jest Stowarzyszenie Międzynarodowej i Międzykulturowej Wymiany „ANAWOJ” w Michałowie, a Szkoła Podstawowa Nr 17 Specjalna jest organizacją goszczącą. Koordynatorem na terenie szkoły jest p.Ewa Rowicka – Krupa, a od listopada 2021 – p.Ewelina Szczesna.

             W minionych latach gościliśmy wolontariuszy z Włoch, Hiszpanii, Niemiec, Gruzji, Turcji  i Francji. Wolontariusze pracują w naszej szkole od października do końca czerwca przez 5 dni w tygodniu, 30 godzin tygodniowo. Zadaniem  wolontariuszy jest wspieranie uczniów w wykonywaniu zadań szkolnych, wspomaganie podczas zajęć plastycznych, muzycznych, teatralnych, kulinarnych, językowych i sportowych. Wolontariusze dbają o bezpieczeństwo uczniów podczas wyjść poza teren szkoły oraz podczas wycieczek szkolnych. Aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, biorąc udział w imprezach i uroczystościach organizowanych na terenie placówki, a także w wydarzeniach środowiska lokalnego (np.: Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych,  w Dniu Europejskim, na Festiwalu Piosenki Religijnej). Wolontariusze wspierają wychowanków w codziennych czynnościach samoobsługowych, jak jedzenie posiłków, czynności higieniczne i porządkowe. Wszyscy wolontariusze organizują własne zajęcia np.: Dzień Europejski, Tydzień Edukacji Globalnej, kursy językowe dla rodziców i uczniów, warsztaty kulinarne, plastyczne, muzyczne, taneczne i sportowe.

            Celem wolontariatu jest także przybliżenie uczniom naszej szkoły tradycji, kultury innych krajów oraz rozwijanie umiejętności komunikowania się w języku angielskim, a wolontariuszom – poznanie metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, aktywne włączenie się w działania szkoły specjalnej oraz przybliżenie tradycji, kultury regionu i Polski.

 

        

Opracowała: mgr Ewa Rowicka - Krupa

Szkoła Podstawowa nr 17 
Specjalna w Białymstoku 
15-773 Białystok
ul. Rzemieślnicza 12/3

tel. 85 653 07 84
sp17@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony