XII INTEGRACYJNA OLIMPIJKA

,, Wesoło i zdrowo bawimy się na sportowo’’

Dnia 10.05.2023 r. na sali gimnastycznej SP Nr 17 Specjalnej w Białymstoku odbyła się XII Integracyjna Olimpijka ,,Wesoło i zdrowo bawimy się na sportowo’’. Założeniami olimpijki są m.in.: rozwijanie ogólnej  sprawności fizycznej, tworzenie atmosfery współpracy i współdziałania w zespole, przestrzeganie zasad fair-play oraz kształtowanie odporności emocjonalnej w sytuacjach porażki lub zwycięstwa. Rywalizacja odbywała  się w dwóch kategoriach: grupy przedszkolne oraz  klasy 1-3 szkoły podstawowej. Wszystkie zmagania sportowe odbywały się w duchu fair-play z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Panowała miła, radosna atmosfera, był doping, oklaski, uśmiechy i dobra zabawa. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale.

Wyniki rywalizacji przedstawiają się następująco:

Grupa przedszkolna:

I miejsce - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny ,,ADA’’ w Białymstoku

II miejsce - Przedszkole Terapeutyczne ,,Ala i As’’ w Białymstoku

III miejsce- Przedszkole przy SOSW im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku

Klasy I-III szkoła podstawowa

I miejsce - SOSW im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku

II miejsce - Szkoła Podstawowa Nr 46 w Białymstoku

III miejsce - Szkoła Podstawowa Nr 17 w Białymstoku Drużyna I

IV miejsce - Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Białymstoku

V miejsce - Podstawowa Nr 17 w Białymstoku Drużyna II

VI miejsce - Podstawowa Nr 17 w Białymstoku Drużyna III

Szkoła Podstawowa nr 17
15-773 Białystok
ul. Rzemieślnicza 12/3

tel. 85 653 07 84
sp17@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony