Dni Sportu w naszej szkole

W dniach 06.06.2022 r. i  15.06.2022 r. na  boisku szkolnym i sali gimnastycznej odbyły się Dni Sportu. Głównym celem imprezy było:

  1. Integracja środowiska szkolnego poprzez zabawę i zdrowe współzawodnictwo sportowe z dziećmi i młodzieżą ukraińską przybyłą do naszej szkoły na skutek działań wojennych;
  2. Wdrażanie do aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia z respektowaniem zasad tolerancji i poszanowania godności drugiego człowieka;
  3. Respektowanie zasad fair- play w rywalizacji sportowej;
  4. Umiejętność rywalizacji sportowej w duchu fair-play i dobrej zabawy.

Uczniowie mogli wykazać się w takich konkurencjach jak: rzuty do celu, rzuty na odległość, strzały na bramkę, zbijanie kręgli, skoki przez przeszkody, pokonywanie torów przeszkód o różnej trudności. W celu integracji zespołów klasowych i międzyszkolnych oraz uczniów z Ukrainy, zorganizowano również gry i zabawy drużynowe. Wszystkie zmagania sportowe odbywały się w duchu fair-play z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Panowała miła,  radosna atmosfera.  Był doping, oklaski, uśmiechy i dobra zabawa. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale, zorganizowano słodki poczęstunek. Organizatorami Dni Sportu byli nauczyciele wychowania fizycznego:  Magdalena Kamińska, Edyta Siwiec, Samuel Tomar.

Szkoła Podstawowa nr 17
15-773 Białystok
ul. Rzemieślnicza 12/3

tel. 85 653 07 84
sp17@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony