Cała szkoła czyta książki

19 maja o godz. 9.00 na sali gimnastycznej przeprowadzono akcję czytelniczą pt. ,,Cała szkoła czyta książki w klasach 5-8’’. Tegoroczny temat spotkania brzmiał ,,Zagadki i tajemnice w książkach’’.  W ramach akcji odczytano i odgadywano zagadki i tytuły książek, a na koniec imprezy odtańczono taniec z książką. Przebieg akcji został uwieczniony na fotografiach poniżej.

Szkoła Podstawowa nr 17
15-773 Białystok
ul. Rzemieślnicza 12/3

tel. 85 653 07 84
sp17@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony